ADMINISTRASYON

Gid, enspirasyon ak sipò

Denean Stephens-Spellman

Direktè

Kòm yon edikatè ki gen plis pase 25 ane eksperyans nan mwen te gen plezi nan sèvi elèv yo nan chak nivo edikasyon.  Edikasyon elemantè te toujou, byen lwen,  pi rekonpanse a. 

Mwen kwè ke trape yon edikasyon solid se pi bon fason pou yon timoun amelyore lavi li.  Mwen travay pou bay timoun yo ak fanmi kominote mwen yo opòtinite edikasyonèl ak eksperyans ki rich e ki difisil.  Mwen espere enspire elèv mwen yo ak anplwaye yo travay san pran souf, simonte obstak, eseye nouvo eksperyans, epi pa janm pè fè yon erè.  Erè ede nou aprann ak grandi.  

​ Mwen te deside mwen te vle vin yon pwofesè lè mwen te nan klas katriyèm lan.  Kòm direktè lekòl Langston Hughes, mwen vin yon pwofesè ak yon elèv.  M ap viv rèv mwen!

JANICE SYDNEY-SMITH

Asistan Direktè

Mwen te rantre nan fanmi PS 233 la 20 ane de sa kòm yon pwofesè klas senkyèm ane.  Mwen te anseye tou yon dezyèm klas SOAR klas epi mwen te sèvi kòm Antrenè Alfabetizasyon.  Mwen kontan kounye a sèvi kòm Asistan Direktè nou an!  Mwen renmen anpil travay ak Madam Spellman, bèl anplwaye nou yo, elèv yo, fanmi yo, ak kominote a pi laj.  Travay an kolaborasyon, nou fè efò chak jou pou bay elèv nou yo pi bon edikasyon, epi pou prepare yo pou lavi siksè, pwodiktif, akonpli.

 
Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt