ANGLÈ KM YON LANG NOUVO (ENL)

Makeba Slowe

Non mwen se Makeba Slowe, epi mwen menm angle a kòm yon nouvo lang (ENL) enstriktè nan PS 233. Mwen bay yon sipò, rechèch ki baze sou kourikoulòm ENL ki vize a amelyore ladrès elèv mwen an lang angle. Anjeneral, mwen anseye elèv mwen yo nan salklas regilye yo. Nan fason sa a, mwen ka ede modifye travay klas ak ede elèv yo nan satisfè atant yo nan pwofesè salklas yo.

Mwen fè tout efò pou kenbe nan kontak sere avèk paran yo epi pou founi yo rapò sou pwogrè regilye yo. Tout kominikasyon ekri mwen yo tradui nan lang respektif elèv mwen yo, ak tradiktè ki disponib pou moun ki bezwen yo.

Mwen ranfòse pwogram ENL elèv yo avèk pwomnad, evènman espesyal ak pèfòmans pou angaje ladrès devlopman langaj elèv yo - pale, tande, li ak ekri.

Mwen sèvi tou kòm yon repons pwofesè literè pou yon pati nan chak jou. Nan wòl sa mwen devlope konpreyansyon elèv yo ak apresyasyon pou tout kalite literati, ankouraje repons pale ak ekri nan tèks yo.

Makeba Slowe, ENL Teacher
Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt