ASOSYASYON PWOFESÈ PARAN (PTA)

Patisipasyon paran an egal elèv yo.

Byenveni nan la  PS 233-Langston Hughes PTA!

 

Objektif prensipal PTA nou an  se bati relasyon solid nan mitan paran yo, pwofesè yo, ak lekòl yo, nan sipò elèv nou yo. PTA nou an se yon gwo òganizasyon pou sipòte salklas yo, pwofesè yo, kominote a, ak nan kou, eksperyans pwòp pitit ou a. Nou toujou ap chèche volontè. Pi bon fason pouw reyisi se kontinye pote plis getters ak moun kap ede chak ane pou nou ka kontinye kenbe ide yo fre. Nou ap travay sou evènman angajman fanmi ki ka fè nòmalman ak Lè sa a, espere òganize nan-moun evènman pita nan ane a depann sou kondisyon sa yo nan pandemi an.

 

Reyinyon PTA nou yo pèmèt nou pataje enfòmasyon enpòtan sou tout aspè nan lekòl etonan nou an ak reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Ann kontinye travay ansanm epi kenbe lekòl nou an yon enstitisyon vibran nan aprantisaj pou timoun nou yo ak granmoun yo ki sipòte yo.  

 

Ashley Salomon-Mckoy, Prezidan PTA 
PS 233-Lekòl Langston Hughes la

 

Komisyon egzekitif:

 • Prezidan: Ashley Salomon- Mckoy

 • Trezorye: Callyann Xavier

 • Reprezantan Tit I: Natasha Hinds

 • Sekretè anrejistreman: Jennifer Johnson

 • Manm-nan-Gwo: Shermaine Faria

 

Pou plis enfòmasyon sou PTA nou yo ak ki jan ou ka patisipe, tanpri kontakte Prezidan PTA nou an, Ashley Solomon- Mckoy

Ekip lidèchip lekòl (SLT)

Asire pwogram ki pi bon kalite pou tout elèv yo

School Leadership Team members in Google

Ekip Lidèchip Lekòl nou yo (SLT) se yon òganizasyon lekòl ki baze sou ak yon menm kantite paran ak anplwaye yo. Reyinyon SLT yo ap fèt nan lekòl omwen yon fwa pa mwa. Manm SLT obligatwa yo enkli: direktè lekòl la, prezidan PTA (oswa ko-prezidan deziyen), ak lidè chapit UFT la. PTA lekòl la nome manm paran SLT nou yo. Manm anplwaye yo nominasyon pa elektè yo.  

 

Responsablite prensipal SLT la se devlope Plan Edikasyon Konpreyansif lekòl la (CEP), ki dwe aliyen ak bidjè lekòl la.  SLT nou an envite opinyon soti nan divès sikonskripsyon lekòl yo asire tout vwa yo tande konsènan bezwen elèv yo. Manm SLT yo travay ansanm pou evalye efikasite pwogram edikasyonèl lekòl la, ak enpak yo sou reyisit elèv yo.  

Manm SLT:

 • Denean Stephens-Spellman, Direktè

 • Ashley Salomon-McCoy, Prezidan PTA

 • Marina Trotman, Manm Reprezantan UFT Inyon an

 • Sade Constantine, Ko-Prezidan

 • Judy Smith, Ko-Prezidan

 • Mary Browne, Sekretè Korespondans

 • Fleur Dellimore, Sekretè anrejistreman

 • Halina Grechko, Anplwaye

 • Natasha Dawkins, paran

 • TBD, Paran

 • TBD, Paran

 • TBD, Paran

 • TBD, Paran

 

Reyinyon yo ap fèt atravè telekonferans pandan lekòl yo fèmen. Tout reyinyon SLT yo ouvè a piblik la.

Pou aprann plis, tanpri kontakte SLT Ko-Prezidan nou an, Madam Sade Constantine.

Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt