top of page
Ms. Dellimore's students in PS 233 unifo

UNIFORMS

PS 233 se yon lekòl inifòm. Elèv yo dwe mete inifòm lekòl yo chak jou. Inifòm nan konsiste de pla ble maren ak tèt jòn.

In 1 propino

Inifòm Gym pral vann nan fen mwa septanm lan. Yo ta dwe mete soulye apwopriye pou klas Edikasyon Fizik ak rekreyasyon deyò. Tanpri evite soulye ki pa apwopriye, tankou flops, pou rezon sekirite.

bottom of page