Group of graduating 5th graders in PS 233 class of 2019 tie-dyed tee shirts

APLIKASYON POU LEKL MWAYEN yo

Felisitasyon byento gradye ak fanmi yo!  Nou pral ak fyète ede nou tout nan chwazi ak aplike nan yon lekòl presegondè ekselan. Pou plis enfòmasyon:

TOUT paran / gadyen ta dwe kreye yon NYC  Lekòl Kont (NYCSA) nan:

  • Chanje modpas pitit ou a,

  • Gade nòt, kanè, ak nòt tès yo  

  • Eksplore opsyon lekòl pèsonalize pitit ou a epi jwenn konsèy sou pwosesis admisyon an  

  • Jwenn lèt fas-a-fas pou HRA,

  • Resevwa dènye ijans, ak plis ankò!

Ou dwe mande yon kòd pèsonèl pou kreye kont lekòl NYC ou yo (NYCSA) epi konekte enfòmasyon pitit ou a sou kont ou. 

Toujou gen kesyon sou aplike nan lekòl presegondè?

Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt