GID POU PARAN POU SEKIRITE LEKL LA AK PREPARASYON IJANS

Gid sa a esplike planifikasyon lekòl la pou asire yon anviwònman aprantisaj san danje pou tout elèv yo ak anplwaye yo.

Gid sa a esplike planifikasyon lekòl la pou asire yon anviwònman aprantisaj san danje pou tout elèv yo ak anplwaye yo.

PS 233 - Lekòl Langston Hughes

FAX: 718-345-3078

9301 Avenue B
Brooklyn, NY 11236

  • Go to P.S. 233's Facebook page
  • Go to P.S. 233's Instagram Page