BYENVENI PARAN

Kit pitit ou ap fè 100% aprantisaj aleka oswa patisipe nan nouvo aprantisaj ibrid, PS 233 trè eksite pou akeyi elèv yo retounen lekòl nan mwa septanm sa a. Ane lekòl k ap vini an asire w ke li diferan.

Resous ki nan paj sa a pral ede fanmi yo pi byen prepare e reyisi nan ane lekòl k ap vini an.

(...)

Elèv nou yo pap itilize kont @ ps233.org yo ankò pou salklas Google ak lòt

zouti aprantisaj. Olye de sa, DOE te kreye kont pou chak elèv lekòl leta Vil New York.

 

Elèv yo ap gen aksè a Google ak lòt zouti ak kont @ nycstudents.net .

 

GOOGLE KLAS

@ nycstudents.net

Once you have your @nycstudents.net account, click here for help logging in:

Kenbe ajou sou ane lekòl la 2020-2021.

(...)

Aprann sou zouti aprantisaj dijital NYC DOE,

kont elèv yo, iPads DOE, ak plis ankò:

(...)

SIP SUP TECH POU FANMI

Èske w gen pwoblèm teknik ak yon platfòm aprantisaj oswa yon aparèy?

Rive jwenn ekip Sipò Tech NYC DOE pou jwenn èd ou bezwen an:

(...)

(...)

F FORM KONSANTMAN TÈD KOVID

Kounye a, lekòl nou an sitiye nan zòn jòn Gouvènè a deziyen. Sa vle di ke nou pral sijè a tès chak semèn jiskaske pousantaj la pozitivite nan zòn nan gout a 1.5% pou 10 jou. Tès mande pou konsantman ak anpil nan ou te bay konsantman lè l sèvi avèk fòm nan papye. Sepandan, depi yo enstitiye zòn jòn lan, yo mande nou pou nou voye yon L formT fòm konsantman lakay ou.

Ou ka fè li pi fasil si ou itilize app Depistaj Sante a. Swiv 3 etap sa yo:

(...)

                                1. 2. 3.

(...)

(...)

                                                                                                                                     

Health Screening App Sign In healthscreening.schools.nyc

PS 233 - Lekòl Langston Hughes

FAX: 718-345-3078

9301 Avenue B
Brooklyn, NY 11236

  • Go to P.S. 233's Facebook page
  • Go to P.S. 233's Instagram Page