top of page

BYENVENI PARAN

Anplwaye PS 233 la kontan anpil pou akeyi elèv yo tounen pou ane lekòl 2022-23 la! 

Resous ki nan paj sa a pral ede elèv yo ak fanmi yo briye ane lekòl sa a.

NYC DOE kreye kont @nycstudents.net pou chak elèv lekòl leta Vil Nouyòk. Lè yo konekte ak kont sa a, elèv yo ka jwenn aksè nan Google Classroom, Gmail, ak anpil lòt zouti aprantisaj. 

 

Elèv yo pral jwenn aksè nan Google ak lòt zouti nan TeachHub ak kont @nycstudents.net yo.

GOOGLE KLAS

@ nycstudents.net

Yon fwa ou gen kont @nycstudents.net ak modpas ou, konekte nan TeachHub la

Kenbe ajou sou ane lekòl la 2021-2022.  

Aprann  sou zouti aprantisaj dijital NYC DOE,

kont elèv yo, DOE  iPads, ak plis ankò:

SIP SUP TECH POU FANMI

Èske w gen pwoblèm teknik ak yon platfòm aprantisaj oswa yon aparèy?

Rive jwenn ekip Sipò Tech NYC DOE pou jwenn èd ou bezwen an:

(...)

(...)

bottom of page