4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Lekòl Langston Hughes, se yon Pre-K piblik jiska klas 5yèm ane lekòl elemantè. Nou fidèlman te sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi nou konsantre sou edike tout timoun nan - sosyal, emosyonèl, ak akademik.

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou garanti opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay pou itilize varye ak efikas nan teknoloji ak aplikasyon mond reyèl la nan konesans ak ladrès.

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman ak pèfòmans mizik, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotic, ortikol ak idroni, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki gen bezwen espesyal yo ofri sipò adisyonèl ki nesesè pou devlope ak devlope kòm elèv k ap aprann.

Tout pwofesè salklas nou yo te resevwa Mèt la nan Edikasyon. Pifò nan elèv nou yo se nan Karayib oswa Mwayen Oryan desandan.

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Paran yo, tanpri telechaje zouti Depistaj Sante NYC DOE  nan telefòn ou.  Pran tanperati pitit ou a epi ranpli ti kesyonè a chak jou anvan ou voye pitit ou lekòl.  Ou dwe bay konsantman tou pou pitit ou teste Covid nan lekòl la.

Epitou, tanpri ranpli fòm lekòl enpòtan sa yo:

 • Kreye Kont Lekòl NYC ou yo (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, fòm aksè pou pitit ou a, pran kou nan Inivèsite Paran, ak plis ankò!

 • 11 Oktòb: Jou endijèn Pèp / Italyen Eritaj - lekòl fèmen

 • 13 & 14 Oktòb: Premye jou nan Pwogram Rising Star apre lekòl la (pou elèv yo chwazi)

 • 25-29 Oktòb: Depistaj dantè gratis pou tout elèv yo

 • 2 Novanm: Jou Eleksyon - Fully aleka, asenkron jou ansèyman

 • 4 novanm: Mwatye jounen pou konferans Virtual pwofesè paran yo; revokasyon @ 11:15 am

 • 4 novanm: Konferans Virtual Paran-Pwofesè 12:30 pm-2:30pm ak 5 pm-8pm

 • 11 Novanm: Jou Veteran - lekòl fèmen

 • 15 Novanm: Jou Foto

 • 24 novanm: Pre-jadendanfan Vizyon Depistaj

 • 25-26 Novanm: Jou Aksyon de Gras rekreyasyon - lekòl fèmen

DAT POU SONJE

Biwo pou Fanmi ak Kominote otonòm ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, ki jan yo rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Pou nouvèl enpòtan yo, gade bilten paran Direktè Spellman a pou 11 - 15 Oktòb:

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white
Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt