4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Lekòl Langston Hughes, se yon Pre-K piblik jiska klas 5yèm ane lekòl elemantè. Nou fidèlman te sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi nou konsantre sou edike tout timoun nan - sosyal, emosyonèl, ak akademik.

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou garanti opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay pou itilize varye ak efikas nan teknoloji ak aplikasyon mond reyèl la nan konesans ak ladrès.

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman ak pèfòmans mizik, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotic, ortikol ak idroni, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki gen bezwen espesyal yo ofri sipò adisyonèl ki nesesè pou devlope ak devlope kòm elèv k ap aprann.

Tout pwofesè salklas nou yo te resevwa Mèt la nan Edikasyon. Pifò nan elèv nou yo se nan Karayib oswa Mwayen Oryan desandan.

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Wè Direktè Spellman nan dènye Langston Lèt pou Enfòmasyon enpòtan sou:

(...)

(...)

(...)

  • Telechaje a Klas Dojo app epi enskri pou resevwa avi enpòtan nan lekòl nou an

(...)

(...)

(...)

(...)

Dat yo Dwe Sonje:

  • 6 jiyè : Pwogram ete k ap monte kòmanse a 8:00 am

  • 13 septanm: Premye jou lekòl pou elèv yo!

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white