4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Lekòl Langston Hughes, se yon Pre-K piblik jiska klas 5yèm ane lekòl elemantè. Nou fidèlman te sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi nou konsantre sou edike tout timoun nan - sosyal, emosyonèl, ak akademik.

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou garanti opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay pou itilize varye ak efikas nan teknoloji ak aplikasyon mond reyèl la nan konesans ak ladrès.

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman ak pèfòmans mizik, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotic, ortikol ak idroni, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki gen bezwen espesyal yo ofri sipò adisyonèl ki nesesè pou devlope ak devlope kòm elèv k ap aprann.

Tout pwofesè salklas nou yo te resevwa Mèt la nan Edikasyon. Pifò nan elèv nou yo se nan Karayib oswa Mwayen Oryan desandan.

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Dat pou sonje:

  • 10 Me: Reyinyon SLT 5:00 pm

  • 12 Me: Eid Al-Fitre - Lekòl fèmen

  • 17-28 Me: Virtual san Patipri Liv

  • 20 Me: Chanselye Porter vizite Distri 18

  • 26 Me: Reyinyon PTA 6:30 pm

  • 31 Me: Memorial Day - Lekòl fèmen

Gade dènye Lèt Langston Direktè Spellman a pou enfòmasyon enpòtan sou:

(...)

PS 233 SVG Kanpay

(...)

Vandredi 9 avril, vòlkan La Soufrière te eklate sou zile Sen Vensan an. Plis pase 16,000 moun yo te evakye ak anpil lòt moun tou senpleman pa gen okenn kote yo ale. Lòt eripsyon, evakyasyon kontinyèl, sann ayeryèn, fènwa pwolonje, fèmti ayewopò, limite dlo pwòp, makonnen ak pandemi Covid, yo kreye defi grav.

Aksyon Etap

Nou te mande kominote lekòl nou an pou fè don materyèl espesifik e repons lan te chofe kè. Nou te akonpli anpil nan jis twa semèn epi yo pwolonje koleksyon an nan founiti. Nou ap mande atik sa yo ::

(...)

Manje : dlo, machandiz ki pa gate, manje nan bwat, ji ki an sante, resipyan manje, bwat manyèl, fòmil ti bebe

Swen pèsonèl : dantifris, bwòs dan, deyodoran, chanpou, savon, pwodwi Rezèv tanpon fanm

Atik nan kay la : Pwodwi pou netwaye, dezenfektan, detèjan lesiv, likid plat, ti sèvyèt, sèvyèt papye, sèvyèt, papye twalèt, sèvyèt, ti sèvyèt ijyenik, kouver jetab

Lòt Atik : twous premye swen, krèm pwotèj kont solèy, pwodui pou repouse moustik, odè antibyotik, oksijene idwojèn, gan, mask, flach, ti sèvyèt

(...)

Li sou efò PS 233 a nan Canarsie Courier la!

stvincent%2520heart%2520png_edited_edite

P.S. 233           SVG Campaign

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white