4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Lekòl Langston Hughes, se yon Pre-K piblik jiska klas 5yèm ane lekòl elemantè. Nou fidèlman te sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi nou konsantre sou edike tout timoun nan - sosyal, emosyonèl, ak akademik.

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou garanti opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay pou itilize varye ak efikas nan teknoloji ak aplikasyon mond reyèl la nan konesans ak ladrès.

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman ak pèfòmans mizik, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotic, ortikol ak idroni, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki gen bezwen espesyal yo ofri sipò adisyonèl ki nesesè pou devlope ak devlope kòm elèv k ap aprann.

Tout pwofesè salklas nou yo te resevwa Mèt la nan Edikasyon. Pifò nan elèv nou yo se nan Karayib oswa Mwayen Oryan desandan.

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Dat pou sonje:

  • 13 Me: Eid Al-Fitre - Lekòl fèmen

  • 31 Me: Memorial Day - Lekòl fèmen

  • 3 jen: Aprantisaj Pwofesyonèl Chanselye a - Lekòl yo fèmen

  • 8 jen: Jou Biwo - Lekòl yo fèmen

Gade dènye Lèt Langston Direktè Spellman a pou enfòmasyon enpòtan sou:

(...)

  • Retounen pou ansèyman an pèsòn

  • Konsantman Tès Covid ak App Depistaj Sante a

  • Evalyasyon kap vini yo ak dat yo

PS 233 ❤️ SVG Kanpay

(...)

Vandredi 9 avril, vòlkan La Soufrière te eklate sou zile Sen Vensan an. Plis pase 16,000 moun yo te evakye ak anpil lòt moun tou senpleman pa gen okenn kote yo ale. Eripsyon adisyonèl, evakyasyon kontinyèl, sann ayeryèn, fènwa pwolonje, fèmti ayewopò, limite dlo pwòp, makonnen ak pandemi Covid, yo kreye defi grav. Anplis de sa, zile ki pi pre yo, Barbad ak Sent Lisi, te resevwa nwaj sann dife, ki afekte fason yo ka bay priyorite epi bay asistans pou vwazen yo, St Vincent. Ayewopò Barbad 'rete fèmen akòz nwaj yo sann.

Plan Aksyon

PS 233, Langston Hughes School la, fyè de tèt li ke fanmi yo fè konfyans pou plis pase 80 ane! Anpil nan fanmi nou gen ladan imigran ki soti nan Karayib la. An repons a kriz la nan Saint Vincent, nou yo imedyatman lanse kanpay la "PS233 renmen SVG".

Aksyon Etap

Pwodwi pou yo pral ranmase soti nan Lendi, 12 avril - Mèkredi, 14 avril. Yo ka voye nan ak elèv yo. Ou ka chwazi tou pou yo delivre yo nan lekòl la ( Attn: AnnMarie Delfaus PS 233 Langston Hughes 9301 Avenue B, Brooklyn NY 11236 ). Done yo dwe resevwa pa 14 avril. Nou ap sasosyan moute ak West Ameriken Ameriken Jou Carnival Asosyasyon an (WIADCA) ki moun ki pral ranmase ak bato atik sa yo:

(...)

Manje : dlo, machandiz ki pa gate, manje nan bwat (nou pa ka aksepte bwat dantle), ji ki an sante, resipyan manje, bwat manyèl bwat, fòmil ti bebe
Swen pèsonèl : dantifris, bwòs dan, deyodoran, chanpou, savon, pwodwi Rezèv tanpon fanm
Atik nan kay la : Pwodwi pou netwaye, dezenfektan, detèjan lesiv, likid plat, ti sèvyèt, sèvyèt papye, sèvyèt, papye twalèt, sèvyèt, ti sèvyèt ijyenik, kouver jetab

Lòt Atik : twous premye swen, krèm pwotèj kont solèy, pwodui pou repouse moustik, odè antibyotik, oksijene idwojèn, gan, mask, flach, ti sèvyèt

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

PS 233 - Lekòl Langston Hughes

FAX: 718-345-3078

9301 Avenue B
Brooklyn, NY 11236

  • Go to P.S. 233's Facebook page
  • Go to P.S. 233's Instagram Page