top of page
ps233-school-logo

ANSÈYMAN ANSEYE

Pwofesè devwe salklas nou yo kolabore  sou  chak nivo klas pou planifye ak delivre  yon rijid ak  angaje kourikoulòm pandan y ap ankouraje  devlopman sosyal ak emosyonèl elèv yo. Nan PS 233 nou  toujou fè efò fè lekòl yon kote ki kontan pou elèv nou yo.

PRE-K

TÈKS ale isit la

Ms. Williams Pre-K teacher

DEBORAH  WILLIAMS

Pwofesè Pre-K

Bonjou Non mwen se Debbie Williams. Mwen tèlman eksite nan opòtinite pou anseye elèv Pre-K yo.  Mwen renmen kourikoulòm laj sa a ak klas jèn yo. Mwen  plis pase gen 20  ane eksperyans nan salklas, ak dezi a bay tout elèv ki gen yon edikasyon ekselan.

Pandan tout karyè mwen, mwen te gen bèl opòtinite pou anseye divès gwoup elèv, tankou moun ki gen andikap aprantisaj, moun ki te pèfòme nan nivo klas, ak moun ki te gen don.

Fòs mwen yo enkli elèv enspire ak motive. Mwen aktivman angaje lespri anvi yo pa enkòpore yon varyete de  aktivite difisil, pratik, pwojè aprantisaj koperativ, ak sant. Mwen kominike avèk paran yo regilyèman pou ankouraje patisipasyon yo nan edikasyon pitit yo.

Mwen gade pou pi devan ak gwo antisipasyon pou travay avèk ou ak pitit ou ane sa a!

Sylvia Peralta in P.S. 233 Believe t-shirt

SYLVIA PERALTA

Pwofesè Pre-K

DONNA POLLACK

Pwofesè Pre-K

Woman Smiling in Suit

Jadendanfan

Ms, Bogle de Garcia, kindergarten teacher

MILLIE BOGLE DE GARCIA

Pwofesè jadendanfan

Premye Ane
Young Businessman

MARINA TROTMAN

TÈKS

DEZYÈM ane

Young Businessman

KELLY ESPOSITO

2èm Klas

Renmen pa elèv yo ak anplwaye yo sanble, Morgan James pote konesans, antouzyasm ak kè kontan nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la. Kòm Koòdonatè Fòmasyon nou yo, yo te yon manm anpil valè nan ekip la.

Woman Smiling in Suit

SADE KONSTANTE

2èm ane

Enèjik ak kondwi, nou te frisonen lè Reese Whiteman ansanm kòm Pwofesè Senior nou an. Reese Whiteman toujou eksite pou li pran defi kap vini an epi pouse ekip nou an pi devan.

Cheerful Woman with Glasses

FLEUR DELLIMORE

2èm ane

Depi rantre nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la, Jamie Lane te toujou pote pasyon ak devouman chak jou yon sèl. Eksperyans yo fè yo yon anfòm pafè kòm Asistan Pwofesè nou yo.

TWAZYÈM  PWOFESÈ KLAS

Pwofesè nou yo travay an kolaborasyon nan chak nivo klas pou planifye ak delivre  yon kourikoulòm solid, angaje. Yo nouri devlopman sosyal ak emosyonèl elèv yo avèk chalè ak pasyans yo. Tout pwofesè nou yo te fè yon metriz nan edikasyon.

Young Businessman

NOELLE GOLD

3èm Klas

Renmen pa elèv yo ak anplwaye yo sanble, Morgan James pote konesans, antouzyasm ak kè kontan nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la. Kòm Koòdonatè Fòmasyon nou yo, yo te yon manm anpil valè nan ekip la.

Woman Smiling in Suit

MARY BROWNE

3yèm Ane

Enèjik ak kondwi, nou te frisonen lè Reese Whiteman ansanm kòm Pwofesè Senior nou an. Reese Whiteman toujou eksite pou li pran defi kap vini an epi pouse ekip nou an pi devan.

Cheerful Woman with Glasses

JENNIFER MURRAY

3yèm Ane

Depi rantre nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la, Jamie Lane te toujou pote pasyon ak devouman chak jou yon sèl. Eksperyans yo fè yo yon anfòm pafè kòm Asistan Pwofesè nou yo.

PWOFESÈ KATRIYÈM ANE

Pwofesè nou yo travay an kolaborasyon nan chak nivo klas pou bay yon kourikoulòm solid, angaje. Yo nouri devlopman sosyal ak emosyonèl elèv yo avèk chalè ak pasyans yo. Tout pwofesè nou yo te fè yon metriz nan edikasyon.

Young Businessman

BRITTANY BARRITEAU

4yèm Klas

Renmen pa elèv yo ak anplwaye yo sanble, Morgan James pote konesans, antouzyasm ak kè kontan nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la. Kòm Koòdonatè Fòmasyon nou yo, yo te yon manm anpil valè nan ekip la.

Woman Smiling in Suit

WENDY PHILLIPS

4yèm ane

Enèjik ak kondwi, nou te frisonen lè Reese Whiteman ansanm kòm Pwofesè Senior nou an. Reese Whiteman toujou eksite pou li pran defi kap vini an epi pouse ekip nou an pi devan.

Cheerful Woman with Glasses

CHRISTINE BINIKOS

4yèm ane

Depi rantre nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la, Jamie Lane te toujou pote pasyon ak devouman chak jou yon sèl. Eksperyans yo fè yo yon anfòm pafè kòm Asistan Pwofesè nou yo.

PWOFESÈ KENZYÈM ANE

Pwofesè nou yo travay an kolaborasyon nan chak nivo klas pou planifye ak delivre  yon kourikoulòm solid, angaje. Yo nouri devlopman sosyal ak emosyonèl elèv yo avèk chalè ak pasyans yo. Tout pwofesè nou yo te fè yon metriz nan edikasyon.

Young Businessman

SANDRA BOYKE

5yèm ane

Renmen pa elèv yo ak anplwaye yo sanble, Morgan James pote konesans, antouzyasm ak kè kontan nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la. Kòm Koòdonatè Fòmasyon nou yo, yo te yon manm anpil valè nan ekip la.

Woman Smiling in Suit

JENNIFER HUMPHREY

5yèm ane

Enèjik ak kondwi, nou te frisonen lè Reese Whiteman ansanm kòm Pwofesè Senior nou an. Reese Whiteman toujou eksite pou li pran defi kap vini an epi pouse ekip nou an pi devan.

Cheerful Woman with Glasses

JEANINE MCCREA

5yèm ane

Depi rantre nan PS 233 - Langston Hughes Lekòl la, Jamie Lane te toujou pote pasyon ak devouman chak jou yon sèl. Eksperyans yo fè yo yon anfòm pafè kòm Asistan Pwofesè nou yo.

bottom of page